7 – 8 czerwiec 2024r.
Centrum Edukacyjno-Rozwojowe

Pałac Wrocław Pawłowice 


Organizatorzy

WMW
PTH

Patronat

DIL-WET

KONFERENCJA
"NOWOŚCI W CHOROBACH
WEWNĘTRZNYCH KONI"

W tym roku znów wracamy do tematyki chorób wewnętrznych u koni, przy czym znajdzie się również czas na poruszenie tematów z chorób zakaźnych. Serdecznie zapraszamy na udział w konferencji podczas której poruszane będą m. in. zagadnienia związane z PPID, EMS, ślepotą miesięczną i wieloma innymi problemami u koni!

Program konferencji
PIĄTEK 7.06.2024

9:45 – Otwarcie konferencji

10:00 – 10:40 – Nowości w chorobach zakaźnych koni. 
prof. Lucjan Witkowski 

10:40 – 11:20 Jak prawidłowo pobrać materiał do badań w kierunku chorób zakaźnych.
lek. wet. Marzena Paszkowska

11:20 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50 – 12:30 Ślepota miesięczna – co nowego? 
dr Katarzyna Paschalis-Trela

12:30 – 14:00 Nowości w leczeniu PPID u koni.
dr David Rendle Dipl. ECEIM

14:00 – 15:00 – Lunch

15:00 – 15:40Diagnostyka obrazowa puszek kopytowych w przebiegu ochwatu endokrynnego.
dr Mahmoud Mageed Dipl. ECVDI

15:40 – 16:20 – Leczenie farmakologiczne syndromu metabolicznego koni (EMS).
dr David Rendle Dipl. ECEIM

16:20 – 16:50 – Przerwa kawowa

16:50 – 17:30 – Rozród koni z problemami metabolicznymi.
dr Anna Grabowska

17:30 – 18:10 – Wybrane choroby metaboliczne ze współistniejącymi objawami ze strony narządu wzroku.
dr Katarzyna Paschalis-Trela

18:10 – 18:50
Żywienie koni w chorobach metabolicznych.
mgr inż. Natalia Marcinkowska

18:50 – Panel dyskusyjny – podsumowanie pierwszego dnia konferencji

20:30 – Gala dinner (obecnie istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową)

SOBOTA 8.06.2024

9:30 – 10:10 – Zespół niedostosowania noworodków. 
dr Katarzyna Dembek Dipl. ACVIM

10:10 – 10:50 – Choroby oczu źrebiąt. 
dr Katarzyna Paschalis-Trela

10:50 – 11:30 – Wykład sponsora

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:40 – Okulistyka w terenie.
dr Katarzyna Paschalis-Trela

12:40 – 13:20 – Przypadki kliniczne.
dr Katarzyna Paschalis-Trela

13:30 – zakończenie konferencji

Nasi prelegenci

Mobirise Website Builder

dr Katarzyna Paschalis-Trela

Katarzyna Trela jest doktorem nauk weterynaryjnych, autorką pracy poświęconej nawracającemu zapaleniu błony naczyniowej koni.
Studiowała na SGGW w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Barcelonie. Była pracownikiem Kliniki Koni SGGW oraz nauczycielem akademickim.
Po studiach doktoranckich odbyła staże w katedrze okulistyki na Uniwersytecie w Monachium oraz w Zurichu i obroniła doktorat w 2012r. Następnie została przyjęta na staż kliniczny w klinice „Eye Care for Animals” w Stanach Zjednoczonych.
Pracowała oraz prowadziła badania naukowe m.in. nad implantami rogówkowymi dla ludzi w Katedrze Radiologii i Okulistyki Uniwersytetu w Davis, Kalifornii.
Obecnie zajmuje się badaniem, leczeniem i chirurgią okulistyczną.
• Autorka publikacji naukowych.
• Wykładowczyni studiów specjalizacyjnych chorób koni.
• Prelegent konferencji weterynaryjnych oraz szkoleń dla lekarzy.
• Konsultuje przypadki okulistyczne lekarzom weterynarii w kilku lecznicach w Polsce.

Mobirise Website Builder

dr Mahmoud Mageed Dipl. ECVDI 

Dr Mahmoud Mageed jest lekarzem weterynarii specjalizującym się w diagnostyce obrazowej koni. Tytuł zawodowy lekarza weterynarii uzyskał na Uniwersytecie w Chartum (Sudan), a doktorat z zakresu nauk weterynaryjnych obronił na Uniwersytecie w Lipsku, w Niemczech. Od 2019 roku jest specjalistą w dziedzinie weterynaryjnej diagnostyki obrazowej.
W swojej karierze zawodowej dr Mageed zdobył bogate doświadczenie, pracując jako główny radiolog weterynaryjny w prywatnej klinice dla koni w Niemczech, pracował również w Klinice dla Koni Uniwersytetu w Lipsku, a obecnie pełni funkcję teleradiologa w EquiPixel Veterinary Teleradiology. Jego specjalistyczna wiedza skupia się na zaawansowanych technikach obrazowania, takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Prowadzi on również szkolenia dla lekarzy weterynarii i techników.
Dr Mageed włada biegle trzema językami: arabskim, angielskim i niemieckim. Posiada także kwalifikacje z zakresu obsługi urządzeń MRI i CT, ochrony przed promieniowaniem i jest oficjalnym lekarzem weterynarii FEI. Jego wkład w badania naukowe jest znaczący i obejmuje liczne recenzowane artykuły oraz uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. Jest również aktywnym członkiem kilku organizacji zawodowych w dziedzinie radiologii weterynaryjnej.

Mobirise Website Builder

dr Katarzyna Dembek Dipl. ACVIM 

Studia ukończyła w 2005 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2006 odbyła staż kliniczny w szpitalu dla koni “Lisadell Equine Hospital” w Irlandii. W latach 2007-2009 pracowała w klinice dla koni w “Al Khalediah Equine Hospital” w Arabii Saudyjskiej. W 2013 roku ukończyła rezydenturę na Uniwersytecie Stanowym Ohio uzyskując tytuł specjalisty chorób wewnętrznych zwierząt (American College of Veterinary Internal Medicine). Pracę doktorską “Zaburzenia funkcji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u źrebiąt noworodków” obroniła w 2016 na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Obecnie jest profesorem w Katedrze Chorób Wewnętrznych Koni (Uniwersytet Stanowy w Północnej Karolinie). W pracy naukowej zajmuje się chorobami źrebiąt oraz zaburzeniami endokrynologicznymi u koni.
Mobirise Website Builder

lek. wet. Marzena Paszkowska

Lek. wet. Marzena Paszkowska, ekspert ds. diagnostyki laboratoryjnej koni w Laboratorium Vetlab. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Doświadczenie kliniczne zdobywała przede wszystkim w Niemczech - m.in. w trakcie rocznego pobytu na Uniwersytecie w Monachium, stażu w klinice dla koni Wolfesing, praktyk klinicznych oraz dwóch lat pracy w klinice dla koni w Speikern. W latach 2016-2018 pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Patofizjologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, zajmując się badaniami nad funkcją płytek krwi u koni oraz dydaktyką. Od 2017 roku związana z laboratorium Vetlab, w którym odpowiada m.in. za przygotowanie oferty, opracowanie standardów wykonania oraz pomoc w doborze i interpretacji wyników badań laboratoryjnych dla koni. Członkini Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego, słuchaczka podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu chorób koni i autorka prac naukowych o tematyce diagnostyki laboratoryjnej koni. Regularnie aktualizuje wiedzę na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych, przekazując ją następnie w formie wykładów i szkoleń. 
Mobirise Website Builder

dr David Rendle Dipl. ECEIM

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Bristolu w 2001 roku, David rozpoczął pracę w praktyce hipiatrycznej w Somerset w Wielkiej Brytanii. Następnie odbył staż w szpitalu Liphook Equine Hospital. Pobyt w Liphook Equine Hospital oraz na Uniwersytecie w Glasgow pozwolił mu odbyć staż rezydencki i uzyskać europejską specjalizację z chorób wewnętrznych koni (Dipl. ECEIM), tytuł magistra (dzięki badaniom nad astmą koni) i certyfikat RCVS w dziedzinie medycyny koni. David spędził kilka lat w szpitalu Liphook Equine Hospital, a także w Royal Veterinary College oraz na Uniwersytecie Charlesa Sturta w Australii, zanim przeniósł się do Rainbow Equine Hospital w Yorkshire, gdzie objął stanowisko dyrektora. W 2020 roku David powrócił do Westcountry i obecnie pracuje jako niezależny konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych koni. W latach 2022-2023 był Prezydentem Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego ds. Koniowatych (British Equine Veterinary Association). David aktywnie zajmuje się badaniami w dziedzinie endokrynologii i gastroenterologii koni, regularnie wykłada na konferencjach w Wielkiej Brytanii oraz na arenie międzynarodowej.
Mobirise Website Builder

dr Anna Grabowska

Po ukończeniu w 2009 roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu zdecydowała się na rozpoczęcie studiów doktoranckich na macierzystej Uczelni. Dziedziną podjętych prac badawczych, był transfer zarodków u koni. W kooperacji z Besamungs- und Embryotransfer Station der Veterinärmedizinische Universität Wien podjęła się pracy doktorskiej pt. "Zastosowanie inhibitora Na/K ATPazy w kriokonserwacji zarodków końskich". Od 2010 roku prowadzi własną lecznicę Anawet w Kaliszu specjalizującą się w biotechnikach rozrodu koni.
Swoje doświadczenie opiera na wiedzy zdobytej podczas licznych staży zagranicznych:Graf Lehndorff Institut, Neustadt, Niemcy; Klinika chorób koni - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Czechy; Drs. Genn & Partner Tierärztliche Klinik für Pferde Mühlen, Niemcy; De Watermolen Paaradenkliniek, Haaksbergen, Holandia; Besamungs- und Embryotransfer Station der Veterinärmedizinische Universität Wien, Austria.
Jest autorem i współautorem kilkunastu doniesień oraz artykułów naukowych. Obszarem jej zainteresowań są innowacyjne metody diagnostyki i leczenia niepłodności klaczy i ogierów oraz biotechniki rozrodu koni (ET, OPU, ICSI).

Mobirise Website Builder

mgr inż. Natalia Marcinkowska

Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, z końmi związana prywatnie i zawodowo jako dietetyk oraz zoofizjoterapeutka. Przez ostatnie lata we współpracy z firmą paszową świadczyła opiekę dietetyczną zarówno dla koni czołowych polskich zawodników, jak i wielu wymagających przypadków klinicznych. Aktualnie prowadzi własną działalność z zakresu doradztwa żywieniowego oraz fizjoterapii. Szczególnie pasjonuje się żywieniem koni wyczynowych oraz przypadków EGUS, PPID czy EMS.
Mobirise Website Builder

dr hab. Lucjan Witkowski, prof. uczelni

Więcej informacji już wkrótce!

OPŁATY

W ramach opłaty konferencyjnej Uczestnikom przysługuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch oraz przerwy kawowe.

Studenci i absolwenci 2024

500 PLN*
600 PLN**

Gala dinner***:
200 PLN*
300 PLN**


*wpłata do 15.05.2024
**wpłata od 16.05.2024
***obecnie można zapisać się na listę rezerwową

  • Opłata zredukowana przysługuje wyłącznie na podstawie posiadania ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów w roku 2024, do okazania w trakcie odbioru identyfikatora konferencyjnego. Opłata zredukowana nie dotyczy studentów studiów doktoranckich.
Członkowie PTH

990 PLN*
1190 PLN**

Gala dinner***:
200 PLN*
300 PLN**

*wpłata do 15.05.2024
**wpłata od 16.05.2024

***obecnie można zapisać się na listę rezerwową

  • Opłata zredukowana przysługuje wyłącznie członkom PTH z uregulowanymi składkami członkowskimi.
Pozostałe osoby

1090 PLN*
1290 PLN**

Gala dinner***:
200 PLN*
300 PLN**


*wpłata do 15.05.2024
**wpłata od 16.05.2024

***obecnie można zapisać się na listę rezerwową


Wpłaty można dokonywać na poniższe konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

przelewem w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia
 
W tytule przelewu proszę wpisać „Opłata konferencyjna B200/0002/24" oraz podać imię i nazwisko uczestnika konferencji.


SPONSORZY


Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Hotele

We Wrocławiu znajduje się wiele hoteli – uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji miejsc hotelowych. Poniżej znajduje się lista hoteli położonych najbliżej miejsca konferencji.

Hotel Centrum Edukacyjno-Rozwojowe
Pałac Wrocław Pawłowice

ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław
Tel. 71 330 4204
prck@up.wroc.pl 

Quality Hotel Wrocław ***

al. Marcina Kromera 16, 51-163 Wrocław
Tel. 71 364 97 00
wr@systemhotels.pl  

Hotel Jasek ***

Sułowska 39, 51-180 Wrocław
Tel. 71 710 07 10
hotel@hoteljasek.com.pl  

Haston City Hotel ****

ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław
Tel. 71 322 55 00
hotel@haston.pl  

Informacje organizacyjne

Komitet naukowy

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź - Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. Stanisław Dzimira prof. UPWr - Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
dr hab. Lucjan Witkowski, prof. uczelni
lek. wet. Magdalena Podsobińska 

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Lucjan Witkowski, prof. uczelni
dr Malwina Słowikowska
dr Natalia Siwińska
lek. wet. Magdalena Podsobińska 
lek. wet. Marcin Jasiak
lek. wet. Justyna Domagała
Zuzanna Trzebuniak - IVSA Wrocław

Dojazd do miejsca konferencji

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOJAZDU

Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego
prof. dr hab. Artur Niedźwiedź

501 272 377 

E-mail

artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne


ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
tel. +48 22 8478729 

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław
tel. +48 71 3205107 

No Code Website Builder